Leiligheter

Trinn 1
SOLGT Leilighet: 4-C
4c
4c
ETASJE: 4
TERRASSE: 41,8
BRA: 118,8
PRIS: 5 550 000
SOLGT Leilighet: 4-B
4c
4B
ETASJE: 4
TERRASSE: 41,5
BRA: 142,1
PRIS: 6 500 000
SOLGT Leilighet: 4-A
4c
4A
ETASJE: 4
TERRASSE: 30,2
BRA: 124,8
PRIS: 5 800 000
SOLGT Leilighet: 3-E
4c
3E
ETASJE: 3
TERRASSE: 33,4
BRA: 81,5
PRIS: 3 200 000
SOLGT Leilighet: 3-D
4c
3E
ETASJE: 3
TERRASSE: 25,9
BRA: 80,0
PRIS: 3 500 000
SOLGT Leilighet: 3-C
4c
3E
ETASJE: 3
TERRASSE: 16,0
BRA: 87,9
PRIS: 3 950 000
SOLGT Leilighet: 3-B
4c
3E
ETASJE: 3
TERRASSE: 41,0
BRA: 145,0
PRIS: 5 750 000
SOLGT Leilighet: 3-A
4c
3E
ETASJE: 3
TERRASSE: 18,3
BRA: 111,2
PRIS: 4 300 000
UTLEID Leilighet: 2-E
4c
3E
ETASJE: 2
TERRASSE: 33,4
BRA: 81,5
PRIS: 3 100 000
SOLGT Leilighet: 2-D
4c
3E
ETASJE: 2
TERRASSE: 25,9
BRA: 80,0
PRIS: 3 250 000
SOLGT Leilighet: 2-C
4c
3E
ETASJE: 2
TERRASSE: 16,0
BRA: 87,5
PRIS: 3 800 000
SOLGT Leilighet: 2-B
4c
3E
ETASJE: 2
TERRASSE: 41,0
BRA: 145,0
PRIS: 5 575 000
SOLGT Leilighet: 2-A
4c
3E
ETASJE: 2
TERRASSE: 18,3
BRA: 111,2
PRIS: 3 970 000
SOLGT Leilighet: 1-D
4c
3E
ETASJE: 1
TERRASSE: 25,9
BRA: 86,1
PRIS: 3 550 000
SOLGT Leilighet: 1-C
4c
3E
ETASJE: 1
TERRASSE: 16,0
BRA: 93,8
PRIS: 3 500 000
SOLGT Leilighet: 1-B
4c
3E
ETASJE: 1
TERRASSE: 41,0
BRA: 146,2
PRIS: 5 250 000
SOLGT Leilighet: 1-A
4c
3E
ETASJE: 1
TERRASSE: 18,3
BRA: 111,2
PRIS: 3 800 000
Trinn 1
Leilighetene
Trinn 2
Trinn 2
SOLGT Leilighet: 4-B
4B
4B
ETASJE: 4
TERRASSE: 30,3
BRA: 119,3
PRIS: 5 700 000
SOLGT Leilighet: 4-A
4A
4A
ETASJE: 4
TERRASSE: 52,8
BRA: 154,5
PRIS: 6 900 000
SOLGT Leilighet: 3-D
3D
3D
ETASJE: 3
TERRASSE: 30,8
BRA: 104,1
PRIS: 4 500 000
SOLGT Leilighet: 3-C
3C
3C
ETASJE: 3
TERRASSE: 25,7
BRA: 79,8
PRIS: 3 600 000
SOLGT Leilighet: 3-B
3B
3B
ETASJE: 3
TERRASSE: 44,9
BRA: 94,0
PRIS: 4 250 000
SOLGT Leilighet: 3-A
3A
3A
ETASJE: 3
TERRASSE: 29,9
BRA: 66,2
PRIS: 2 550 000
SOLGT Leilighet: 2-D
2D
2D
ETASJE: 2
TERRASSE: 30,8
BRA: 104,1
PRIS: 4 250 000 Inkludert takterrasse
SOLGT Leilighet: 2-C
2C
2C
ETASJE: 2
TERRASSE: 25,7
BRA: 79,8
PRIS: 3 300 000
SOLGT Leilighet: 2-B
2B
2B
ETASJE: 2
TERRASSE: 44,9
BRA: 94,0
PRIS: 3 750 000
SOLGT Leilighet: 2-A
2A
2A
ETASJE: 2
TERRASSE: 29,7
BRA: 66,0
PRIS: 2 450 000 inkludert takterrasse
SOLGT Leilighet: 1-C
1C
1C
ETASJE: 1
TERRASSE: 30,8
BRA: 104,1
PRIS: 3 750 000
SOLGT Leilighet: 1-B
1B
1B
ETASJE: 1
TERRASSE: 25,8
BRA: 79,8
PRIS: 2 900 000
SOLGT Leilighet: 1-A
1A
1A
ETASJE: 1
TERRASSE: 44,9
BRA: 93,7
PRIS: 2 950 000
forsikringsavtale